obraz - wkladka-do-kalendarza-A5-sklad-1.jpg

Projekt
nr POKL.08.02.01-16-009/08
"Uniwersytecki program Stypendialny 2008-2010 szansą dla młodych naukowców"

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013

Umowa o dofinansowanie projektu z dn. 14.08.2008 r.
nr POKL.08.02.01-16-009/08-00

Zakończenie realizacji projektu


Data dodania: 2010-06-30 16:58:22

W dniu 30.06.2010 r. Uniwersytet Opolski kończy realizację projektu "Uniwersytecki Program Stypendialny 2008-2010 szansą dla młodych naukowców" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany był w ramach Poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013.

Nr projektu: POKL.08.02.01-16-009/08
Umowa o dofinansowanie z dnia: 14.08.2008 r. nr POKL.08.02.01-16-009/08-00
Wartość projektu: 824 480,20 zł
+ więcej

Posiedzenie Komisji Stypendialnej Projektu - 14.04.2010


Data dodania: 2010-04-15 17:52:11

W dniu 14.04.2010 r. Komisja Stypendialna Projektu podjęła decyzję o kontynuowaniu wypłaty stypendium stypendystom projektu, tj.:

1. Agacie Krasuskiej
2. Barbarze Mendrek
3. Agnieszce Macedowskiej-Capiga
4. Tomaszowi Dużakowi
5. Justynie Grondys
6. Annie Pietruszce
7. Dorocie Wieczorek
8. Anecie Buczek
9. Katarzynie Dziubek
10. Ewie Maciejczyk
11. Małgorzacie Mościpan
12. Hannie Studnik
13. Weronice Wacławczyk

w okresie kolejnych trzech miesięcy, tj. do 30.06.2010 r.

Komisja podjęła decyzję o wstrzymaniu wypłaty stypendium:
1. Krzysztofowi Biszowi
2. Katarzynie Koprek
do czasu złożenia wyjaśnień i sprawozdań.
+ więcej

Posiedzenie Komisji Stypendialnej Projektu - 07.01.2010 r.


Data dodania: 2010-01-08 17:35:32

W dniu 07.01.2010 r. Komisja Stypendialna Projektu podjęła decyzję o kontynuowaniu wypłaty stypendium stypendystom projektu, tj.:

1. Agacie Krasuskiej
2. Barbarze Mendrek
3. Agnieszce Macedowskiej-Capiga
4. Krzysztofowi Biszowi
5. Tomaszowi Dużakowi
6. Justynie Grondys
7. Katarzynie Koprek
8. Annie Pietruszce
9. Dorocie Wieczorek
10. Anecie Buczek
11. Katarzynie Dziubek
12. Ewie Maciejczyk
13. Małgorzacie Mościpan
14. Hannie Studnik
15. Weronice Wacławczyk

w okresie kolejnych trzech miesięcy, tj. do 31.03.2010 r.
+ więcej

Strona 1 z 5


Kierownik Projektu: dr hab. Hubert Wojtasek, prof. UO
Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. +48 77 452 71 00
e-mail: hubert.wojtasek@uni.opole.pl

Biuro Projektu
pl. Kopernika 11 a, pok. 32, 45-040 Opole
tel. +48 77 541 59 90

dol